حلقه – زنگ زدن امنیت طراحی دستگاه کمیسیون

حلقه – زنگ زدن: امنیت طراحی دستگاه کمیسیون تروریستی حوادث تروریستی عملیات تروریستی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات کشور عزیزمان ایران میزبان کشتی زیر 23 سال قهرمانی 2020 دنیا شد

اتحادیه جهانی کشتی کشور عزیزمان ایران را به عنوان میزبان مسابقه های کشتی آزاد زیر 23 سال (امیدهای) دنیا در سال 2020 میلادی معرفی کرد.

کشور عزیزمان ایران میزبان کشتی زیر 23 سال قهرمانی 2020 دنیا شد

کشور عزیزمان ایران میزبان کشتی زیر 23 سال قهرمانی 2020 دنیا شد

عبارات مهم : ایران

اتحادیه جهانی کشتی کشور عزیزمان ایران را به عنوان میزبان مسابقه های کشتی آزاد زیر 23 سال (امیدهای) دنیا در سال 2020 میلادی معرفی کرد.

به گزارش ایسنا، در پی ارائه طرح کشور عزیزمان ایران مبنی بر “برگزاری مشارکتی”مسابقات کشتی در دنیا و ارائه آن طی دو مرحله در هیئت رییسه اتحادیه جهانی که در نهایت به تایید فدراسیون جهانی رسید، کشور عزیزمان ایران بعنوان میزبان مسابقه های زیر 23 سال دنیا در نوامبر سال 2020 میلادی معرفی شد.

کشور عزیزمان ایران میزبان کشتی زیر 23 سال قهرمانی 2020 دنیا شد

بر اساس طرح “برگزاری مشارکتی”، کشور عزیزمان ایران در سال 2020 میلادی میزبانی مسابقه های کشتی آزاد را برعهده دارد و فنلاند میزبان مسابقه های کشتی فرنگی و زنان زیر 23 سال دنیا خواهد بود.

کشتی کشور عزیزمان ایران از سال 2002 میلادی و بعد از الزامی شدن همزمانی برگزاری مسابقه های کشتی آزاد، فرنگی و زنان نتوانسته بود میزبانی مسابقه های جهانی را برعهده بگیرد که این امر با پیگیری فدراسیون کشتی و اجرایی شدن طرح “برگزاری مشارکتی” محقق شد.

اتحادیه جهانی کشتی کشور عزیزمان ایران را به عنوان میزبان مسابقه های کشتی آزاد زیر 23 سال (امیدهای) دنیا در سال 2020 میلادی معرفی کرد.

هیات رئیسه اتحادیه جهانی کشتی در نشست خود در شهر بوداپست مجارستان ( سال٢٠١٦) و مجددا در نشست هیات رییسه در پاریس( سال ٢٠١٧) طرح ارائه شده است از سوی کشور عزیزمان ایران مبنی بر برگزاری یکسان مسابقه های بین المللی را تصویب کرد.

در نشست مذکور نماینده کشور عزیزمان ایران با اشاره به کم کردن میزان متقاضیان میزبانی مسابقه های بین المللی کشتی در دنیا، بدلیل محدودیت های مالی و اجرایی، طرح برگزاری یکسان رویدادهای بین المللی کشتی به صورت مشارکتی میان کشورهای متقاضی را ارائه کرد که اعضای هیات رئیسه اتحادیه جهانی آن را قبول کرده و قابل اجرا دانستند.

واژه های کلیدی: ایران | میزبان | مسابقه | میلادی | برگزاری | ارائه طرح | اتحادیه جهانی کشتی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs