حلقه – زنگ زدن امنیت طراحی دستگاه کمیسیون

حلقه – زنگ زدن: امنیت طراحی دستگاه کمیسیون تروریستی حوادث تروریستی عملیات تروریستی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مجلس به طراحی‌های امنیتی عمل نکرده است

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه‌ای فوق العاده با حضور مسئولان امنیتی انتظامی و نظامی با نشانه بررسی حوادث تروریستی اخیر پایتخت کشور عزیزمان ایران ت

مجلس به طراحی‌های امنیتی عمل نکرده است

مجلس به طراحی های امنیتی عمل نکرده است

عبارات مهم : امنیت

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه ای فوق العاده با حضور مسئولان امنیتی انتظامی و نظامی با نشانه بررسی حوادث تروریستی اخیر پایتخت کشور عزیزمان ایران تشکیل جلسه داد.

به گزارش ایسنا ، علاء الدین بروجردی مدیر کمیسیون امنیت ملی در ابتدای این جلسه ضمن تشریح عنوان تروریسم تکفیری و ابعاد آن اظهار کرد: جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مستحکم تر از اینهاست که چند تروریست بی ریشه تاثیری بر آن بگذارند، ولی ما باید به دنبال امنیت پایدار باشیم و تروریسم را در سرچشمه خشک و ریشه کن کنیم.

مجلس به طراحی‌های امنیتی عمل نکرده است

وی افزود: در ارتباط با اتفاق اخیر هم با توجه به شرایط آینده نگری هایی شده است بود و می بایست تمهیدات مورد نیاز را تدارک می دیدیم که حتی حداقل هم اتفاق نیفتد؛ اگرچه از ابعاد فاجعه آمیز آن جلوگیری شد و لطف خدا و تلاش نیروهای ذیربط باعث کنترل و جمع آوری شد، ولی باید آسیب ها را شناسایی، برطرف و امنیت را با شرایط تازه تنظیم کرد.

به گزارش ایسنا در ادامه سردار گرجی زاده شرایط امنیتی مجلس را از ابتدا تا کنون تشریح و اظهار کرد: به لحاظ طراحی، آینده نگری ها و طراحی های امنیتی انجام شده است بود و اغلب مصوبات اجرا نشده بود. مکاتبات انجام شده است طی سال های گذشته و به صورت مکرر موجود است به طور مثال ما پیشنهاد راه اندازی دستگاه هشدار دهنده در ابتدای ورودی مجلس را داده ایم ولی مجلس عمل نکرده است.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه‌ای فوق العاده با حضور مسئولان امنیتی انتظامی و نظامی با نشانه بررسی حوادث تروریستی اخیر پایتخت کشور عزیزمان ایران ت

وی خاطر نشان کرد: محل مراجعات مردمی متفاوت با ورودی های دیگر طراحی شده است است چون در این قسمت مردم عادی آمد و رفت می کنند.

بر اساس این گزارش سردار ساجدی نیا در ادامه جلسه بیان کرد: انجام وظایف نیروی انتظامی در چارچوب مصوبات انجام می شود همانگونه که درحرم حضرت امام (ره) به موقع اقدام شد.

صدیقی مدیر کل حراست مجلس نیز توضیحاتی را در این زمینه ارائه داد و اظهار کرد: وظایف حراست به طور کلی در داخل مجلس است و دستگاه های امنیتی، هشدارهای امکان عملیات تروریستی در اطراف یا داخل ساختمان مجلس را داده بودند.

مجلس به طراحی‌های امنیتی عمل نکرده است

بر اساس این گزارش کواکبیان، برزگر ، صفاری نطنزی، گودرزی، چنارانی، دهقانی، حسن بیگی، علوی و برومندی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز نظرات خود را بیان کردند.

در آخر جلسه جمع بندی شد که اولا باید شرایط تازه را بشناسیم و برنامه های خود را با شرایط تازه تطبیق کنیم. داعش در سرزمین ها شکست خورده، در حال تکثیر و توزیع در کشورها هست؛ ضمن اینکه کارها فوری باید انجام شود؛ از قبیل استقرار دستگاه هشدار دهنده و همچنین برنامه جامع تامین امنیت در ابعاد متفاوت باید طراحی و اجرا شود. آموزش تمام نیروها هم باید در دستور کار قرار گیرد تا تمرکز بر انجام وظیفه صد درصد انجام شود و اگر امکان دارد یک نیروی خاص ضد تروریستی تشکیل شود.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه‌ای فوق العاده با حضور مسئولان امنیتی انتظامی و نظامی با نشانه بررسی حوادث تروریستی اخیر پایتخت کشور عزیزمان ایران ت

بر اساس این گزارش، در این جلسه کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ماموریت یافت تا گزارش دقیقی را تهیه و پیشنهادات را ارائه و کارها را پیگیری کند.

واژه های کلیدی: امنیت | طراحی | دستگاه | کمیسیون | تروریستی | حوادث تروریستی | عملیات تروریستی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs