حلقه – زنگ زدن امنیت طراحی دستگاه کمیسیون

حلقه – زنگ زدن: امنیت طراحی دستگاه کمیسیون تروریستی حوادث تروریستی عملیات تروریستی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی سفیران تازه سوئیس، نروژ و یونان با ظریف دیدار کردند

سفیران تازه کشورهای سوئیس، نروژ و یونان رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وزیر امور خارجه کشورمان کردند.

سفیران تازه سوئیس، نروژ و یونان با ظریف دیدار کردند

سفیران تازه سوئیس، نروژ و یونان با ظریف دیدار کردند

عبارات مهم : ایران

سفیران تازه کشورهای سوئیس، نروژ و یونان رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وزیر امور خارجه کشورمان کردند.

به گزارش ایسنا، مارکوس لایتنر سفیر تازه سوئیس در کشور عزیزمان ایران در دیدار جداگانه با محمدجواد ظریف رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وی کرد.

سفیران تازه سوئیس، نروژ و یونان با ظریف دیدار کردند

همچنین لارش نوردروم سفیر تازه نروژ در کشور عزیزمان ایران و دیمیتری الکساندر کیس سفیر تازه یونان در دیدارهای جداگانه رونوشت استوارنامه های خود را تقدیم وی کردند.

واژه های کلیدی: ایران | سوئیس | یونان | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs